Doen wat je graag wilt doen

Je kan bergen verzetten. Wanneer je jezelf toestaat, wanneer je jezelf liefhebt wie je bent, met al je gaven én beperkingen die je onderkent. Dan kan je doen wat je echt graag wil doen. Dan kan je de roeping in jou laten spreken. Die bron is zo dichtbij en toch soms zo moeilijk te vinden. Het lijkt zo makkelijk, jezelf lief te hebben.

Maar niet zelden raak je van het pad af. Om jezelf te kunnen zijn, moet je opkomen voor jezelf. Dan moet je autonoom durven zijn en natuurlijk ook in verbinding blijven. Dat is niet iets dat vanzelf gaat; het is vaak gewoon ploeteren.

Dat vergt afstemmen op wat je echt wilt. Steeds onderzoeken wat goed voelt en in feedback zijn met je zelf. Zo zet je het ploeteren om in een sterke drive te doen wat je wilt en je eigen vuur te ontsteken.