Flow 2

Een gesprek is een klein kunstwerk. Zoals een theaterstuk dat elementen heeft van een dialoog, een bespiegeling, een bekentenis, een droom, een ontwaken, een ongemak soms ook. Zodat het gevoel vergroot, de verbinding met de ander ontstaat. Dan gaan ideeën stromen en veranderen denkbeelden. Het is de flow van het samen delen van verlangens en het is het samen bouwen, het creëren van nieuwe werkelijkheden.

Flow 1

Wat gebeurt er in een gesprek? Wat gebeurt er als twee mensen elkaar echt weten te vinden? Als ze samen en ieder bij zichzelf de kern raken? Dan gaat het stromen, de energie, de ideeën, inzichten. Moed wordt aangeboord. Zwakheden worden krachten als je ze aangaat. Dat geeft kracht en zelfvertrouwen. In zo’n gesprek ontstaat flow, kan enthousiasme overspringen en worden vlammetjes een groot vuur.