Flow

Wat gebeurt er in een gesprek? Wat gebeurt er als twee mensen elkaar echt weten te vinden? Als ze de kern van hen zelf en elkaar raken? Dan gaan de energie, de ideeën en inzichten stromen. Dat geeft kracht en zelfvertrouwen. In zo’n gesprek ontstaat flow, kan enthousiasme overspringen en worden vlammetjes een groot vuur.

Een gesprek is een klein kunstwerk. Het is een dialoog, een bespiegeling, een bekentenis, een droom, een ontwaken en een ongemak. Dat kunstwerk vergroot het gevoel en inzicht. Het is de flow van het samen delen van verlangens en het is het samen bouwen, het creëren van nieuwe werkelijkheden.